06-54376380 info@silvavir.com

Monitoring

Met langlopend onderzoek op een gestandaardiseerde manier onderzoeken we trends en veranderingen in populaties. Het is onmisbare informatie voor beheerders en veelal sturend op beheersmaatregelen.  Onderzoek met wildcamera’s is de specialiteit van Silvavir en we zijn inhoudelijk betrokken bij grote landelijke wildcamera monitoringprojecten in samenwerking met de Zoogdiervereniging en de Wageningen Universiteit.

 

Enkele van onze monitoring projecten:

Netwerk Ecologische Monitoring

bunzing, boommarter

monitoring birdcontrol Schiphol

vogels en prooidieren

Vleermuiskasten

kastbewonende vleermuizen