0570-244037 info@silvavir.com

Vorig jaar postten we in dit bericht over onze eerste hermelijn op wildcamera. Iets waar we erg blij mee waren maar wat vooral naar meer smaakte natuurlijk.

Het onderzoek is onderdeel van een habitatonderzoek voor wezels waarbij deze worden geïnventariseerd en er nestkasten geplaatst zijn. Hier zijn we al eens dieper op ingegaan in dit artikel: Ontwerp wezelnestkast voor open polderlandschap.

– 12 camera’s
– Meer dan 500.000 foto’s
– Wezel, hermelijn en bunzing aanwezig!

Een soort die we dus naast de wezel aantroffen is de hermelijn. Dit is een soort die zich in bepaalde kerngebieden goed kan handhaven. Deze kerngebieden moeten een aantal kenmerken aanwezig zijn; dekking, voortplantingsplaatsen en lijnvormige landschapselementen zoals beschreven staat in de Beheerwijzer kleine marterachtigen.  Buiten deze kerngebieden heeft de hermelijn het moeilijker en is deze lastiger te monitoren zoals ook in dit gebied het geval is.

De waarneming van 2020 was onderdeel van een meerjarig habitatonderzoek waarbij 12 struikrovers in een polderlandschap geplaatst zijn (zie figuur 1).


Figuur 1. Een struikrover.

De struikrovers hebben een vaste plek zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met het voorgaande jaar. In 2020 hebben we met één van de struikrovers een hermelijn kunnen vastleggen. We waren natuurlijk erg benieuwd of we deze kleine rover ook dit jaar weer zouden spotten op dezelfde plek.

We hebben binnen hetzelfde gebied op 200 meter afstand meerdere hermelijnen kunnen fotograferen. Bovenstaande foto’s zijn op dezelfde dag genomen. Op dat moment waren twee jonge hermelijnen aanwezig die de struikrover hadden verkozen als speel/schuilplaats .

Deze informatie en beelden zijn niet alleen leuk om te delen maar ook interessant tijdens het monitoren van hermelijnen in dit gebied evenals het plaatsen en testen van nestkasten speciaal voor hermelijn.

Wordt vervolgt…

Voor meer informatie over de hermelijn en voorgaand onderzoek, zie:

Zoogdiervereniging: hermelijn

Ontwerp wezelnestkast voor open polderlandschap

Beheerwijzer kleine marterachtigen

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!