0570-244037 info@silvavir.com

Na herintroductie van de bever worden er vanaf 2005 langs de IJssel tussen Zutphen en Zwolle weer beversporen aangetroffen van zwervende dieren. In 2007 werd de eerste IJsselse beverburcht in de omgeving van Deventer gemeld. En nu is het voor het eerst in Zuid- Salland dat bevers zich gevestigd hebben buiten de hoofdstroom van de IJssel.

Vanaf 1826 zijn bevers in Nederland uitgestorven waarna vanaf 1988 bevers zijn uitgezet op verschillende plaatsen in Nederland waaronder de Gelderse poort en het Hunzedal. Vanuit deze populaties verspreiden bevers zich sindsdien gestaag en vullen tussenliggend geschikt habitat geleidelijk op. Vanaf 2005 worden er weer beversporen in de IJssel gevonden en in 2007 vestigt zich een bever in natuurgebied de Wilpse klei bij Deventer. Tot nu toe bleef het bij vestiging van bevers langs de hoofdstroom van de IJssel. Her kolonisatie van aangrenzende beeklopen werd al eerder voorspeld maar nog niet eerder vastgesteld.  

De Schipbeek is een waterloop die vanuit Duitsland (Ahauser Aa) door de Achterhoek, Twente (Buurserbeek) en Salland stroomt en bij Deventer uitmondt in de IJssel. Waterschap Rijn IJssel heeft de Schipbeek en Buurserbeek heringericht waarbij gevarieerde oevers en vistrappen zijn aangelegd langs een groot deel van het traject. Hierdoor is er meer ruimte voor water en natuur ontstaan en zijn er ook gunstigere omstandigheden voor bevers gecreëerd. Dat heeft zich nu uitbetaald in de vestiging van bevers in de benedenloop van de Schipbeek op zo’n 300 meter van de IJssel. De verwachting is dat bevers zich de komende jaren verder stroomopwaarts naar het achterland zullen verspreiden.    

De holen die bevers in oevers graven zouden schade op kunnen leveren aan oevers van de Schipbeek. Het is zaak voor waterschap Rijn IJssel en waterschap Drents Overijsselse Delta om bedacht op aanwezigheid van bevers te zijn bij het schouwen van kades en dijken en om tijdig preventieve maatregelen te treffen waar toekomstige knelpunten kunnen ontstaan. De huidige burcht ligt op een eiland en veroorzaakt hierdoor geen problemen of schade. Als waterlopen niet diep genoeg zijn om goede leefomstandigheden voor bevers te kunnen bieden leggen bevers soms dammen aan om het waterpeil te verhogen. De Schipbeek is een waterloop met voldoende diep water  waardoor aanleg van dammen door bevers hier niet aannemelijk lijkt.

Sil Westra (ecologisch adviseur in Deventer) en Michiel Schaap (Ecoloog waterschap Rijn IJssel)

Het artikel is ook na te lezen in de Calutra nieuwsbrief

Het is leuk als je dit bericht deelt!