0570-244037 info@silvavir.com
Dood doet leven

Dood doet leven

Het project ‘Dood doet Leven’ is in 2008 op initiatief van ARK Natuurontwikkeling gelanceerd met als doel om samen met natuurorganisaties en terreineigenaren meer ruimte te creëren voor grote kadavers in de natuur. In veel natuurgebieden kiest men er tegenwoordig voor...