0570-244037 info@silvavir.com

Silvavir ecologisch advies is gespecialiseerd in het inventariseren van kleine grondgebonden zoogdieren. Wij voeren afhankelijk van de hulpvraag en het plangebied onderzoek uit met verschillende onderzoeksmethodieken naar de soortgroep. Met de opkomst van eDNA is het vangen van dieren met live traps niet altijd meer de meest voor de hand liggende methode voor verspreidingsonderzoek. Is live trappen aan het uitsterven?

Live trappen met Longworth en Sherman inloopvallen is lange tijd de standaard geweest voor onderzoek naar kleine grondgebonden zoogdieren. Over de jaren heen hebben de adviseurs van Silvavir op deze manier honderden onderzoeken uitgevoerd in binnen- en buitenland. Hieronder een greep uit de vangsten in de Nederlandse situatie.

In veel gevallen is verspreidingsonderzoek tegenwoordig efficiënter met eDNA. Dit is een techniek die op basis van water-, grond- op poepmonsters uit het veld de aanwezigheid van de doelsoort aantoont door middel van DNA barcoding in het lab.

Live trappen zal uiteraard nooit verdwijnen omdat het vangen en hanteren van dieren altijd nodig zal zijn voor bijvoorbeeld populatieonderzoek of zenderstudies. Feit is wel dat voor verspreidingsonderzoek meer en meer een kentering te zien is naar eDNA. Zo is Silavir momenteel betrokken bij langlopende monitoring met behulp van eDNA op basis van keutelmonsters. Het is een andere kijk op verspreidingsonderzoek maar we kunnen in ieder geval ook in de toekomst nog steeds het veld in voor onderzoek naar kleine zoogdiertjes!

Het is leuk als je dit bericht deelt!