0570-244037 info@silvavir.com

In 2021 is er in dit bericht geschreven over het ontwerp van een wezelkast. In navolging hiervan zijn er 40 van deze nestkasten langs slootranden geplaatst om meer schuilplaatsen voor wezels te bieden. In deze schuilplaatsen kunnen ze rusten of is het voor moertjes mogelijk om veilig een nestje te werpen. We hebben dit gedaan om meer schuilplaatsen te bieden voor wezels omdat deze nog wel eens ontbreken in dit polderlandschap. Hier voeren strakke weilanden en kale sloten de boventoon en is er weinig ruimte voor landschappelijke elementen (zoals singeltjes en overhoeken) waar wezels baat bij hebben.

De nestkasten hebben inmiddels anderhalf jaar in het veld gestaan en zijn in die periode drie keer gemonitord, tweemaal in april en een keer in oktober. Dit hebben we gedaan door de deksel van de kast te halen en/of met een endoscoop in de nestkamer te kijken. Zoals bij afbeelding 1 is te zien kan de nestkamer uit de kast. Als er geen nestmateriaal in de nestkamer aanwezig was konden we deze beter inspecteren en eventueel schoonmaken (zoals bij deze kast). Hier hadden veldmuizen een bezoekje gebracht aan de kast en keutels achtergelaten.


Afbeelding 1. Een nestkamer van een wezelkast die een jaar in het veld heeft gestaan. Helaas is deze nog niet in gebruik.

Bij de eerste controlerondes in april viel op dat muizen de kasten wel weten te vinden. Er lagen in enkele kasten voedselvoorraadjes van veldmuizen en zijn wat keutels gevonden. In oktober hebben we een tweede controleronde uitgevoerd waarbij we nogmaals alle 40 kasten hebben nagelopen. Tijdens deze ronde hebben we in twee kasten nestmateriaal gevonden wat lijkt op de aanwezigheid van wezels. Zie Afbeelding 2 voor het nest, deze is zoals te zien niet in de nestkamer gemaakt maar in de ruimte voor de kamer. In de nestkamer is geen nest aangetroffen. Dit geeft aan dat de nestkast bruikbaar is voor de wezel.


Afbeelding 2. Nestmateriaal.

2022

Bij een controleronde in 2022 hebben we aanwijzingen die duiden op bezetting door wezels. Er lagen veel keutels bij het voorgedeelte van de kast (afbeelding 3).


Afbeelding 3. In een van de nestkasten is een actief gebruik gemaakt door wezel. Zoals bovenstaande afbeeldingen laten zien liggen er in de voorkamer keutels en zijn er bij de opening bijtsporen en haren te zien.

Verder lezen:

Ontwerp wezelnestkast
https://www.silvavir.com/project/ontwerp-wezelnestkast/

Het is leuk als je dit bericht deelt!