0570-244037 info@silvavir.com

Warmtebeeldcamera’s en restlichtkijkers worden in ons werkveld steeds meer gebruikt bij onderzoeken.

Beeldmateriaal is voor de opdrachtgever geen voorwaarde om aan te tonen dat beschermde dieren aanwezig zijn, maar wordt vaak wel als nuttig en waardevol beschouwd.
Daarom hebben wij de afgelopen periode getest met diverse nachtkijkers om te beoordelen of de toevoeging van een dergelijk apparaat meerwaarde heeft voor de door ons uitgevoerde onderzoeken.

Wanneer er wordt gekeken naar apparatuur om ’s nachts te kunnen kijken, dan zijn er twee verschillende typen te onderscheiden;

Restlichtkijker
Dit is wat de meeste mensen zien als een ‘nachtkijker’, het apparaat versterkt de hoeveelheid aanwezig licht in de omgeving zodat we in het donker kunnen zien. Deze kijkers kunnen een haarscherp beeld van de omgeving produceren. Met een goede restlichtkijker kun je gemakkelijk op een behoorlijke afstand verschillende dieren op soort identificeren.

Warmtebeeldcamera
Dit is een apparaat dat verschillen in temperatuur kan weergeven. Hiermee zijn warme objecten in een koelere omgeving goed te identificeren. Het beeld is doorgaans niet heel scherp, maar warme objecten ‘lichten op’. Dit stelt je in staat om verscholen warmbloedige dieren te ontdekken. Het dier ‘verraadt’ door zijn lichaamstemperatuur als het ware zijn verblijfplaats.

Wanneer wij onderzoek doen naar beschermde diersoorten, gaat het meestal om bebouwd gebied. Hier is vaak al enige vorm van verlichting aanwezig wat ervoor zorgt dat het beeld van een restlichtkijker wordt verstoord. Een warmtebeeldcamera heeft hier geen last van.
Daarnaast is vaak bekend naar wat voor diersoorten we op zoek zijn, daardoor is het op soort brengen van een waarneming vaak een minder groot aandachtspunt.

Om bovenstaande reden gaat onze eerste voorkeur uit naar een warmtebeeldcamera. Hiervoor hebben we advies ingewonnen bij wapenhandel Colenbrander in Halle, deze hebben een breed assortiment aan warmtebeeldcamera’s en restlichtkijkers op voorraad. We hebben hier uitstekend advies gekregen en de mogelijkheid om verschillende apparaten te testen.

Gelijk de eerste avond dat we de camera mee het veld in hebben genomen, heeft deze zijn nut al bewezen en hebben we heel exact de locatie van een baltsverblijf van gewone dwergvleermuis kunnen duiden. Daarnaast werkt de camera perfect om in het donker dieren op een grote afstand te spotten. De onderstaande video laat naast vleermuizen ook een vos, das en edelherten zien.

Voor ons is een warmtebeeldcamera een mooie toevoeging op het gereedschap dat een veldmedewerker bij zich heeft om gedegen ecologisch onderzoek uit te voeren.

Het is leuk als je dit bericht deelt!