06-54376380 info@silvavir.com

Burgerparticipatie

Het belang van burgerparticipatie wordt steeds meer erkend. Door burgers actief te betrekken bij projecten uit hun nabije leefomgeving raakt men meer bewust van en geïnteresseerd in de natuur van hun direct leefomgeving. Men ervaart hierdoor het nut van zorg voor de natuur en draagt bij aan een gevoel van geborgenheid, gezondheid en tevredenheid bij burgers. Hierdoor wordt de verbondenheid tussen overheid en burger vergroot wat ook de efficiëntie ten goede komt.

Silvavir ondersteund overheidsinstanties met innovatieve natuur gerelateerde projecten die burgers actief betrekken bij de natuur in hun nabije leefomgeving. Door de basisprincipes, interactieve- en operationele aspecten van het burgerparticipatieproject nadrukkelijk naar voren te laten komen zorgen we ervoor dat de effecten en resultaten van het project volledig tot uiting komen. Via samenwerking met lokale partijen gaan we zo efficiënt mogelijk te werk en bevorderen we de verbondenheid binnen de lokale gemeenschap.

Wil je burgers betrekken bij je project? Neem dan gerust contact met ons op.  

Enkele van onze burgerparticipatie projecten:

Project Wildcamera

Zoogdieren in de achtertuin