0570-244037 info@silvavir.com

Hermelijn níet aangetoond met Mostela maar wél met eDNA. Wezel wél aangetoond met Mostela maar níet met eDNA. Dit is een voorzichtige voorlopige conclusie gebaseerd op een veldproef met eDNA. Het schreeuwt om vervolgonderzoek. Er is nog veel onbekend over dit onderwerp.

Een Mostela is één van de onderzoeksmethoden om kleine marterachtigen aan te tonen. Uit eerder onderzoek in vier gebieden rond Deventer blijkt dat Mostela’s goed werken voor het aantonen van wezel maar het leverde geen resultaat op voor hermelijn. In een proef op basis van eDNA bodemmonsters in dezelfde gebieden rond Deventer blijkt dat juist wezel niet wordt gedetecteerd en hermelijn wel. Dat is nogal opvallend en onderwerp voor discussie.


Veldproef eDNA bodemmonsters.

Verder lezen? Zie ons artikel in de levende natuur. 
Een veldproef met marterpoep en eDNA (pdf)

Zie ook ons eerdere artikel in Lutra
A nine month small mustelid survey across four research sites in the Netherlands (pdf)

Het is leuk als je dit bericht deelt!