0570-244037 info@silvavir.com

In 2019 hebben Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies voor het eerst in Nederland een zenderstudie uitgevoerd naar het landschapsgebruik van egels in de stedelijke omgeving. Eerder publiceerde de Egelwerkgroep een artikeltje en dit keer is Silvavir aan de beurt. Lees het terug in het tijdschrift Zoogdier. Hij is afgelopen december op de mat gevallen. Zo niet, dan ben je blijkbaar nog geen lid van de Zoogdiervereniging en wordt dat hoog tijd.

Voor het zenderonderzoek hebben we zes gezond verklaarde, volwassen egels uit de egelopvang Zoetermeer geselecteerd. Het leverde belangrijke nieuwe gegevens op over de leefwijze van egels. Ondanks dat de egels gewicht verloren tijdens ons onderzoek wezen de gezondheidscontroles uit dat de egels geen hinder hebben ondervonden van ons onderzoek.

Terugblik op een gezondheidscontrole tijdens het onderzoek in 2019.

Zoetermeer is als groeikern van Den Haag in minder dan 50 jaar uitgegroeid van dorp naar de derde grootste gemeente van Zuid-Holland. Op de tekentafel werd een stad ontworpen met veel groen en een relatief ruime opzet. De aanwezigheid van de vele groene aders zijn uniek en essentieel voor de verbinding van leefgebieden voor verschillende dieren waaronder de egel. Zoetermeer heeft hierdoor een voorbeeldfunctie voor andere steden waar versnippering van leefgebied voor problemen zorgt.

De egel is een indicatorsoort voor veel andere diersoorten. Dat betekent dat daar waar het goed gaat met de egel het ook goed gaat met veel andere soorten. Versnippering is een probleem voor egels en door simpele maatregelen kan dit worden tegengegaan of opgelost. Ook jij kan ontsnipperen en een voorbeeldfunctie aannemen door je tuin toegankelijk te maken of te houden met behulp van egelpoortjes in de schutting. En laat nou eens wat vaker in een rommelhoekje wat snoeiafval en dood blad liggen!

Lees hier het artikel in Zoogdier

Verder lezen

Het is leuk als je dit bericht deelt!