0570-244037 info@silvavir.com

Wat we voor jou kunnen betekenen

Silvavir Ecologisch Advies is meedenkend, zeer flexibel en schakelt snel om je tot dienst te zijn. Hieronder staan voorbeelden van diensten waarvoor wij beschikbaar zijn. Vraag vrijblijvend om advies of een offerte bij een van onze adviseurs.

Verspreidingsonderzoek en monitoring

De ecologisch adviseurs van Silvavir zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van soorten en denken oplossingsgericht mee. Met langlopend onderzoek op een gestandaardiseerde manier onderzoeken we trends en veranderingen in populaties. Het is onmisbare informatie voor beheerders en veelal sturend op beheersmaatregelen.  Veldonderzoek zit in onze genen en we hebben gedegen kennis van de benodigde onderzoeksmethodieken en onderzoeksmaterialen.

Enkele van onze projecten:

 

Omgevingswet: toetsing, onderzoek en maatregelen

Silvavir ecologisch advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van toetsing, onderzoek en maatregelen die voort komen uit de Omgevingswet. Nadere onderzoeken naar strikt beschermde soorten voeren we uit volgens de landelijk gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en kennisdocumenten van BIJ12. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Soortenbescherming

Onderzoek en bescherming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het uitwisselen van kennis en ervaring is één van onze belangrijkste kernwaarden. Dit doen we veelal op eigen initiatief zonder externe opdrachtgever of financiën. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Natuureducatie

Natuureducatie is een mooie manier om kinderen en volwassen bij de natuur in hun eigen omgeving te betrekken. Silvavir verzorgt o.a. projecten voor scholen en produceert educatieve filmpjes. Door het ontwikkelen van projecten op het gebied van natuureducatie brengen wij mens en natuur op creatieve wijze samen. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Burgerparticipatie

Wilt u burgers actief betrekken bij uw project? Het belang van burgerparticipatie wordt steeds meer erkend. Door burgers actief te betrekken bij projecten uit hun nabije leefomgeving raakt men meer bewust van en geïnteresseerd in de natuur van hun direct leefomgeving. Men ervaart hierdoor het nut van zorg voor de natuur en draagt bij aan een gevoel van geborgenheid, gezondheid en tevredenheid bij burgers. Hierdoor wordt de verbondenheid tussen overheid en burger vergroot wat ook de efficiëntie ten goede komt.

Silvavir ondersteund overheidsinstanties en overige partijen met innovatieve natuur gerelateerde projecten die burgers actief betrekken bij de natuur in hun nabije leefomgeving. Hieronder enkele voorbeelden van onze projecten:

 

Beheeradvies

Om landschappelijke waarden, biodiversiteit of cultuurhistorie te beschermen, stimuleren óf in te zetten om een ongewenste situatie op te lossen, is het van belang dat er een beheerplan wordt opgesteld om met behulp van gerichte maatregelen dit doel te bereiken. Het beheer van een omgeving kan grote invloed hebben op al-dan-niet aanwezige soorten.

Silvavir staat u graag bij met concreet advies omtrent natuurgericht beheer van uw leefomgeving. Hieronder enkele van onze projecten:

 

Geo informatie en data visualisatie

Wij maken gebruik van mobiele Geografische Informatie Systemen (GIS) voor het registreren van veldgegevens tijdens de veldonderzoeken. Ook beantwoorden wij complexe ruimtelijke vraagstukken met analyses en visueel aantrekkelijk kaartmateriaal. Ruimtelijke informatie wordt hiermee helder en toegankelijk voor een breed publiek. Zoek je een manier om ruimtelijke informatie te communiceren op een manier die aanspreekt? Neem dan contact op met ons voor GIS advies op maat. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Detachering

Wij staan open voor het uitlenen van onze ervaren adviseurs aan jouw organisatie. Voorwaarde is uiteraard dat er een klik is. Afspraken kunnen we maken op basis van een vast aantal uren per week of op basis van regie en nacalculatie. Een handige manier om in piektijden voor langere tijd ervaren mensen van Silvavir Ecologisch Advies in te vliegen! Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Onze workflow:

w

Voorgesprek

In een overleg bespreken we de hulpvraag en bepalen we de samenwerking 

Vrijblijvende offerte

Op basis van het voorgesprek maken we een passende aanbieding 

+

Korte lijntjes

Tussentijdse communicatie en updates van stand van zaken 

Oplevering

Centrale terugkoppeling van eindresultaten