06-54376380 info@silvavir.com

Wat we voor jou kunnen betekenen

Artist impressions en fotoinpassingen

Artist impressions, zie ook Informatie Visualisatie

Burgerparticipatie

Burgers betrekken bij een project. Lees meer

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol

e-DNA bemonstering

e-DNA bemonstering

Faunavoorzieningen

Fauna voorzieningen ten behoeve van mitigerende maatregelen of Natuur-inclusief bouwen.
Kijk ook bij Faunavoorzieningen

Gierzwaluw inventarisaties

Gierzwaluw inventarisaties

GIS ruimtelijke analyses

Ruimtelijke analyses met behulp van GIS, zie ook Geo-Informatie

Inventarisatie kleine marterachtigen

Inventarisatie kleine marterachtigen

Inventarisatie rugstreeppad

Inventarisatie rugstreeppad

Kaartontwerp

Heldere kaarten zeggen meer dan een rapport van 100 pagina’s. Kijk ook bij Geo-Informatie

Live trapping kleine grondgebonden zoogdieren

Live trapping kleine grondgebonden zoogdieren

Quickscans

Quickscans

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Wildcamera monitoring

Wildcamera monitoring

Onze Work Flow

Offerte

In overleg bepalen we de samenwerking en spreken we een vergoeding af.

Korte lijntjes

Tussentijdse communicatie en updates van stand van zaken

Oplevering

Centrale terugkoppeling van eindresultaten