06-54376380 info@silvavir.com

Faunavoorzieningen

Faunavoorzieningen hebben door de geïntensiveerde infrastructuur een steeds belangrijker aandeel gekregen in het behoud van wilde dieren. Faunavoorzieningen, zoals verblijven en faunapassages, dienen ter compensatie of mitigatie wanneer ruimtelijke ontwikkelingen beschermde diersoorten nadelige beïnvloeden. 

Silvavir ontwerpt, realiseert en beheert duurzame faunavoorzieningen voor verschillende beschermde diersoorten. Dit doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier, waarbij we samenwerken met een sociale werkplaats. Tevens geven we advies ten aanzien van criteria waaraan een faunavoorziening dient te voldoen. Voor visualisatie en presentatie wordt er gebruik gemaakt van Sketchup, waardoor het ontwerp in 3D zichtbaar wordt gemaakt. We monitoren de  faunavoorzieningen om het gebruik hiervan te kwantificeren en dus het succes van het ontwerp te achterhalen en aan te passen indien nodig. Dit doen we o.a. met behulp van wildcamera’s.

Enkele van onze faunavoorzieningen projecten: