0570-244037 info@silvavir.com

Faunavoorzieningen

Faunavoorzieningen, zoals vleermuiskasten en faunapassages, kunnen worden ingezet als mitigerende maatregel bij het verkrijgen van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Silvavir ontwerpt, realiseert en beheert duurzame faunavoorzieningen voor verschillende beschermde diersoorten. Hierbij heeft natuurinclusief ontwerpen onze voorkeur.

Met onze kennis en ervaring geven wij advies ten aanzien van de criteria waaraan een faunavoorziening dient te voldoen en verzorgen wij de monitoring.

Alle faunavoorzieningen worden op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd in een lokale sociale houtwerkplaats, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn in bulk via ons te bestellen.

Bekijk hieronder onze flyers:

Bouwt u liever zelf een door Silvavir ontworpen faunavoorziening? Dan bieden wij diverse bouwtekeningen aan om zelf aan de slag te gaan.

Zie voor meer informatie onze publicatiepagina. De bouwtekeningen vindt u onder ‘Handleidingen en instructiemateriaal’.