0570-244037 info@silvavir.com

In Nederland verblijven vele vleermuizen (Chiroptera) in gebouwen en bomen. Alle vleermuissoorten zijn volgens de Omgevingswet beschermd. Om deze reden dient er bij ruimtelijke ingrepen, zoals sloop, renovatie en het kappen van bomen, rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen. Deze activiteiten kunnen namelijk een nadelig effect hebben op de aanwezige vleermuissoorten. Bij het vleermuisonderzoek wordt er aan de hand van het meest recente vleermuisprotocol, onderzoek gedaan naar de foerageer-, migratie- en verblijffuncties van vleermuizen. Om de ultrasone geluiden van vleermuizen hoorbaar te maken, maken de onderzoekers van Silvavir standaard gebruik van een vleermuisdetector (Pettersson D240X) en/of Batlogger M. Om efficiënt en overzichtelijk te werk te gaan wordt de verkregen data ingevoerd in een mobiele GIS-app (ESRI). De verkregen resultaten bepalen vervolgens welke maatregelen er dienen te worden genomen en of er vergunning moeten worden aangevraagd.

Wilt u advies over vleermuisonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Het is leuk als je dit bericht deelt!