0570-244037 info@silvavir.com

In 2016 is het NEM Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing & Boommarter (BuBo) van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar nog niet zijn aangetroffen. Het meetnet is een succes en loopt de komende jaren door omdat recente informatie op veel plaatsen ontbreekt.

In de praktijk blijkt vooral de bunzing moeilijk te inventariseren in de ‘witte gebieden’ (de oranje hokken op de kaart). Daarom zetten de deelnemende vrijwilligers hun wildcamera’s in om gedurende twee periodes van zes weken bunzingen te registreren. Inventarisatie van de boommarter vindt plaats gedurende één periode van zes weken per jaar. Wildcamera’s worden gericht op de boommarter uitgezet, door ze in oudere bossen en bosjes te plaatsen. Bij bunzinglocaties ligt de nadruk op plekken waar wilde dieren landschappelijk gezien langs moeten lopen of door aangetrokken worden. Als lokstof wordt visolie gebruikt, door een blikje sardines voor de lens van de camera op te hangen en te perforeren.


Boommarter (Bron: Matthijs Smaal)

In 2017 hebben 21 deelnemers projectcamera’s en eigen wildcamera’s geplaatst op vooraf bepaalde locaties. Het aantal projectcamera’s kan niet voldoen aan de vraag van vrijwilligers, waardoor het aantal deelnemers beperkt is gebleven. Binnen de drie specifieke periodes (bunzing: 15 maart tot en met 30 april en 15 juli tot en met 31 augustus; boommarter: 1 juni tot en met 15 juli) zijn de camera’s minimaal vier weken op de meest kansrijke locaties binnen de aangewezen regio’s (uurhokken) geplaatst. Dat leverde de onderstaande resultaten op.

Boommarter

In totaal werden binnen de optimale periode 28 uurhokken onderzocht, wat 7 positieve opnames voor de soort opleverde. Buiten de optimale periode werden nog eens 8 extra positieve opnames gemaakt; 45 uurhokken leverden buiten deze periode geen resultaat.


Resultaten boommarter (Bron: Zoogdiervereniging; NDFF)

Bunzing

In totaal werden binnen de twee optimale periodes 38 uurhokken onderzocht, wat 6 positieve opnames voor de soort opleverde. Buiten de optimale periodes zijn nog eens 5 extra positieve opnames gemaakt; 38 uurhokken leverden buiten deze periode geen resultaat.


Resultaten bunzing (Bron: Zoogdiervereniging; NDFF)

Het veldonderzoek van Nem BuBo spitst zich toe op de oranje uurhokken (5 bij 5 kilometer) op de kaarten. Dit zijn de zogenaamde ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar tot op heden niet zijn aangetroffen. Binnen de oranje uurhokken worden de camera’s volgens een strikt protocol op de meest kansrijke plekken geplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de terreineigenaar.

Ook meedoen?

Door op strategische locaties wildcamera’s te plaatsen met behulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, krijgen we een beter beeld van de verspreiding van de bunzing en boommarter in Nederland. In 2018 krijgt het verspreidingsonderzoek BuBo een vervolg. Als je ook vrijwilliger wilt worden, dan kan dat. We nodigen iedereen uit zijn eigen camera(’s) uit te zetten op gewenste locaties. Aanmelden voor het meetnet kan door een email te sturen aan vrijwilliger@zoogdiervereniging.nl. Helaas hebben we momenteel geen extra projectcamera’s tot onze beschikking die we kunnen uitlenen, maar een goede kwaliteit wildcamera is al te koop vanaf zo’n 150 euro. Als je de aanschaf van een camera overweegt, kijk dan bijvoorbeeld eens naar de Browning Strike Force HD pro. Een uitgebreide review van het model is hier te vinden.

Meer informatie

Tekst: Sil Westra, Silvavir en Dick Bekker, Zoogdiervereniging
Foto’s: Matthijs Smaal (leadfoto: bunzing)
Kaarten: Zoogdiervereniging en NDFF

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Nature Today: Bunzing en boommarter in beeld buiten de bekende verspreiding

Het is leuk als je dit bericht deelt!