0570-244037 info@silvavir.com

De gierzwaluw (Apus apus) komt elke zomer van april tot en met oktober naar Nederland om zich voort te planten. Deze vogel is zeer plaatstrouw en keert jaarlijks terug naar hetzelfde nest. De nesten zijn dan ook jaarrond beschermd. Het is algemeen bekend dat gierzwaluwen gebouwen gebruiken om een nest in te bouwen. Bij zaken als renovatie of sloop van gebouwen is het daarom van belang dat er een zorgvuldige inventarisatie wordt uitgevoerd naar de broedlocaties en rustplaatsen van gierzwaluwen. Zodoende kan er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van gierzwaluwen en het beschermingsregime. Inventarisaties vinden plaats tussen 1 juni en 15 juli.

Silvavir ecologisch advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van gierzwaluw inventarisaties en kan uw project begeleiden op het gebied van (verkennende) inventarisatie en natuurwetgeving. Wilt u advies over gierzwaluwonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Het is leuk als je dit bericht deelt!