06-54376380 info@silvavir.com

WILDCAMERA: zoogdieren in de achtertuin

door | jul 22, 2018

Het burgerwetenschapsproject (‘citizen science‘)  ‘WILDCAMERA – zoogdieren in de achtertuin’ is een initiatief van de Zoogdiervereniging, Wageningen Universiteit en Onderzoek (WUR), Natuurpunt (BE) en Silvavir.

In dit project gaan inwoners met behulp van cameravallen gezamenlijk gegevens verzamelen over de verspreiding van wilde zoogdieren en vogels in tuinen, zowel in landelijk gebied als in de stedelijke omgeving. Vervolgens kan er worden bepaald hoe stedelijk gebied geschikter kan worden ingericht voor zoogdieren en tuinvogels. Met het project maken we tuineigenaren bewust dat de inrichting en het beheer van hun tuin van invloed is op de aantrekkingskracht voor wilde dieren. Door inwoners actief te betrekken bij dit project wordt hun enthousiasme en betrokkenheid voor de natuur in hun directe leefomgeving vergroot en worden ze mogelijk gestimuleerd om hun tuin natuurvriendelijker in te richten. De vrijwilligers werken onder begeleiding van professionals en sleutelvrijwilligers volgens gestandaardiseerde werkwijzen (protocol). Ter ondersteuning maken we gebruik van een digitaal platform (Agouti) waarmee data kan worden gearchiveerd, verwerkt en geanalyseerd. De ervaringen die met dit project worden opgedaan worden gebruikt om over heel Nederland samenwerkingsprojecten op te zetten waarin burgers actief bijdragen aan een beter beeld van de veranderende verspreiding van zoogdieren en tuinvogels.

Dit is een lopend project waarvoor gemeentes zich kunnen aanmelden. Neem contact met ons op voor nadere toelichting.

Bekijk de flyer (.pdf) van het project hieronder:

Contact

info@silvavir.com
o6 – 5437 6380

Menu

Home
Diensten
Projecten
Publicaties
Nieuws
Over ons
Contact

Direct naar

Vleermuiskast Silvavir VK01
Project Wildcamera
Welke wildcamera kopen?
Contactgegevens

Silvavir ecologisch advies

info@silvavir.com
06-54376380


KVK: 51842866
BTW: 8501.96.437B02
Bank: NL88 TRIO 0198 4660 80

Volg ons