0570-244037 info@silvavir.com

Gebiedsanalyse voor duurzame energie

door | jan 13, 2018

Silvavir Consultants heeft in opdracht van Raedthuys Pure Energy een aantal quickscans gedaan om de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines te verkennen. De missie van de Raedthuys Groep is een toonaangevende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een stabiele, duurzame en toekomstvaste energievoorziening in Nederland. Silvavir is trots om daar aan te kunnen bijdragen. Het doel van de quickscan is een globale locatiestudie om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van energie-opwekking in de vorm van windturbines.

Overzicht

1. Wanneer een onderzoeksregio is geselecteerd zal deze met behulp van GIS in beeld worden gebracht. Hierbij wordt gekeken naar bestaande natuur, woonkernen bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur individuele woningen en overige objecten zoals bestaande windturbines en hoogspanningsverbindingen.

 

 

 

 

Woon-zones

2. Om overlast op de omgeving te beperken worden gebieden binnen een zone rond woningen uitgesloten van selectie.

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructuur

3. Naast de zone rond woningen worden op basis van externe veiligheid tevens zones rond wegen, buisleidingen en overige objecten uitgesloten van selectie.

 

 

 

 

 

 

 

Laagvliegzones

4. Tot slot worden ook gebieden waar een hoogtebeperking voor vliegverkeer of radarverstoring geldt, uitgesloten van selectie.

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbare ruimte

5. Wanneer alle ruimte-beperkende factoren in beeld zijn gebracht kan hiermee inzichtelijk worden gemaakt welke gebieden in aanmerking komen voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie.

 

 

 

 

 

 

Potentieel gebied

6. Zodra een locatie is aangewezen voor aanvullend onderzoek kan hier verder op worden ingezoomd.

 

 

 

 

 

 

 

Perceelniveau

7. Aan de hand van kadastrale gegevens kunnen landeigenaren worden benaderd om in overleg te tredenover het afsluiten van zakelijk recht overeenkomsten op basis van gedetailleerd kaartmateriaal.

 

 

 

 

 

 

De adviseurs van Silvavir zorgen met helder en slim opgebouwd kaartmateriaal dat de functionaliteit voor de opdrachtgever wordt geoptimaliseerd.
Silvavir heeft GIS professionals in dienst die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van geo-analyses.
Ook kan men bij Silvavir terecht voor vragen over geodata, kaartvervaardiging, (3d) data visualisatie en animaties van toekomstige ontwerpen.

Artist-impression