0570-244037 info@silvavir.com

Herpetofauna is de verzamelnaam voor reptielen en amfibieën, in Nederland hebben we het dan doorgaans over inheemse hagedissen, slangen, hazelwormen, kikkers en salamanders. De waterschildpadden die regelmatig opduiken in waterlichamen zijn exoten die buiten de zorgplicht niet strikt worden beschermd onder de Omgevingswet.

Daarnaast zijn er een aantal algemene soorten waarvoor in veel gevallen een vrijstelling geldt, dit zijn bijvoorbeeld de kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) en de gewone pad (Bufo bufo). Veel van de inheemse reptielen en amfibieën zijn echter wel streng beschermd onder de Omgevingswet. Voorbeelden hiervan zijn de rugstreeppad (epidalea calamita),  boomkikker (Hyla arborea), kamsalamander (Triturus cristatus) en adder (Vipera berus). Wanneer er ontwikkelingen zijn gepland waarbij een gebied wordt heringericht, kan een ontwikkelaar te maken krijgen met de aanwezigheid van deze beschermde dieren.


Rugstreeppad

Adder man
Adder, man.

Silvavir ecologisch advies is ervaren in het uitvoeren van nadere onderzoeken naar de aanwezigheid van reptielen en amfibieën waarbij diverse methoden kunnen worden ingezet.

In sommige gevallen kan de aanwezigheid van een soort worden onderzocht doormiddel van het laten analyseren van watermonsters op eDNA.

In andere gevallen zal een veldwerker volgens vastgestelde protocollen op verschillende momenten in het veld op zoek gaan naar de dieren.

Wilt u meer informatie over nadere onderzoeken naar reptielen of amfibieën, neem dan contact op.

Het is leuk als je dit bericht deelt!