0570-244037 info@silvavir.com

Project: Wildcamera op scholen

 

In samenwerking met Staring Educatie hebben wij een project ontwikkeld voor basisscholen, praktijkscholen en groene VMBO’s.

Het project bestaat uit 3 lessen die door Silvavir en Staring Educatie worden verzorgd. Tijdens deze lessen leren de leerlingen alles over wildcamera’s, welke zoogdieren er in tuinen voor kunnen komen en hoe je je tuin zo inricht dat het een aangename plek wordt voor deze dieren.


D.m.v. activerende werkvormen brengen we de leerlingen dichter bij de natuur in hun eigen leefomgeving.

De meeste wilde zoogdieren zijn alleen ’s nachts actief en zie je overdag zelden of nooit. De leerlingen gaan daarom ook in hun eigen achtertuin aan de slag met wildcamera’s om te ontdekken welke dieren er in hun tuin voorkomen. Een aantal camera’s rouleert hierbij door de klas en blijft telkens twee weken in een tuin staan. De camera’s worden volgens een vast protocol opgesteld met een blikje sardines als lokmiddel om de aanwezige en vaak lastig te onderzoeken zoogdieren sneller voor de camera te kunnen krijgen. De camera registreert 24 uur per dag wat er in de tuin rondscharrelt.


Een egel komt aan de sardines snuffelen.

Hiermee verzamelen de leerlingen waardevolle data én creeëren wij bij leerlingen en hun ouders bewustwording over wilde dieren in de tuin en welke invloed de inrichting en het beheer van tuinen daarop heeft. Alle waarnemingen worden vervolgens ook opgeslagen in de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Deze databank geeft inzicht over de verspreiding van diersoorten in ons land en wordt gebruikt voor beleid en bescherming.

Kortom: een erg mooie manier om leerlingen via natuureducatie te betrekken bij de natuur in hun eigen leefomgeving én een stukje bij te laten dragen aan wetenschappelijk onderzoek!

 

Meer informatie? Zie ook:

Flyer van het project wildcamera op scholen

Nieuwsbericht ‘Pilotproject Wildcamera voor scholen groot succes!

Artikel Achterhoeknieuws ‘Leerlingen Pronova filmen klein wild in de achtertuin’

Artikel De Gelderlander ‘Deze (wilde) dieren lopen ’s nachts door de tuin: Ciske en zijn klasgenoten filmden ze’