0570-244037 info@silvavir.com

Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen

door | mrt 22, 2018

Het gaat helaas niet heel goed met wezel, hermelijn en bunzing in Nederland. Deze kleine marters zijn daarom beschermd in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland. Om deze kleine struikrovers te helpen hebben de Zoogdiervereniging en Silvavir een brochure gemaakt voor landschapsbeheerders om ons landschap aantrekkelijker te maken.

 

Foto: Buzing in stuweel

De mens ontvangt de bunzing (Mustela putorius), wezel (Mustela nivalis), en hermelijn (Mustela erminea) van oudsher met open armen. Het zijn uitstekende muizen- en rattenjagers en ze houden de populaties van deze ongewenste gasten in toom. Tegenwoordig is het overleven voor deze kleine marterachtigen op veel plaatsen moeilijker geworden. Kleine marterachtigen hebben veel natuurlijke vijanden en daarom behoefte aan leefgebieden met een rijkelijk aanbod aan verblijfplaatsen en dekking. Echter, door onze steeds intensiever gebruikte en opgeruimde landschappen is daar minder ruimte voor. De Zoogdiervereniging en Silvavir laten in de brochure ‘Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen’ zien met welke eenvoudige maatregelen landschapsbeheerders kleine marterachtigen kunnen helpen. Deze brochure kan ook als leidraad fungeren ten behoeve van mitigerende en compenserende maatregelen, als dat nodig is vanwege ruimtelijke ontwikkelingen. De eenvoudige maatregelen die in de brochure worden aangereikt, dragen daarnaast bij aan de kleinschaligheid, diversiteit en belevingswaarde van het landschap. De beschreven beschermingsmaatregelen hebben betrekking op de drie belangrijkste eisen van het leefgebied van kleine marterachtigen. Het gaat hierbij om

  1. verblijfplaatsen
  2. jachtgebieden met dekking en rust
  3. groene verbindingen in het landschap.

Maatregelen bestaan onder andere uit het aanleggen van akkerranden, houtwallen en hagen, maar ook uit ‘niets doen’, zoals het niet afvoeren van snoeihout en het opstapelen daarvan als een takkenhoop in het gebied.

 

Foto’s: Akkerranden en braakliggende terreinen bieden uitstekende jachtgebieden voor kleine marterachtigen

 

Foto: Houtwallen zijn belangrijke vebindende lijnvormige landschapselementen voor kleine marterachtigen (© Joachim van der Valk)

 

Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen (pdf, 18.6 Mb)

 

Deze brochure is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Tekst: Glenn Lelieveld en Maurice La Haye, Zoogdiervereniging en Sil Westra, Silvavir
Foto’s: Silvavir, tenzij anders vermeld