0570-244037 info@silvavir.com

In samenwerking met Staring Educatie hebben wij een lespakket ontwikkeld voor basisscholen, praktijkscholen en groene VMBO’s. In drie lessen leren de leerlingen alles over wildcamera’s, welke zoogdieren er in een tuin kunnen voorkomen en hoe je een tuin zo kunt inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor (zoog)dieren. Het project is bedoeld om leerlingen te betrekken bij de natuur en hen bewust te maken van de biodiversiteit dicht bij huis, in de eigen tuin. Daarnaast plaatsen ze zelf een wildcamera in hun tuin en bekijken welke dieren er voorkomen. De leerlingen verzamelen zo waardevolle gegevens over de verspreiding van zoogdieren en deze gegevens komen uiteindelijk ook terecht in de Nationale Database Flora en Fauna.

Pilot Winterswijk
We hebben onlangs een pilotproject op praktijkopleiding Pronova in Winterswijk afgerond. En met succes! Eerst zijn we met de leerlingen op pad gegaan in de groene tuin van de school zelf. Daar werd ook een camera geplaatst. De leerlingen dachten actief mee over de inrichting van de tuin en wat voor invloed dat heeft op het voorkomen van zoogdieren. Daarnaast hebben ze hun eigen tuin in kaart gebracht en hebben de leerlingen voor twee weken een camera in hun tuin geplaatst. De camera werd geplaatst volgens een vast protocol. Tegenover de camera werd een blikje sardines geplaatst om de aanwezige dieren sneller voor de camera te lokken. Dat leverde mooie beelden op van onder andere egels, eekhoorns, hazen, reeën en konijnen.

De docenten en leerlingen waren erg enthousiast en vonden het een heel interessant project. Het project zorgt ervoor dat natuureducatie dicht bij de leerlingen komt te staan en dat ze meer oog krijgen voor natuur in hun directe omgeving.
Voor alle deelnemers dus een groot succes!


Dit eekhoorntje speelde verstoppertje maar werd toch gekiekt.


Een egel komt even aan de sardines snuffelen.


Ook reeën blijken geïnteresseerd in de sardinegeur.


Een konijn komt voorbij gehopt.

Meer informatie? Zie ook:

De projectpagina van het wildcameraproject voor scholen

Flyer project wildcamera scholen

Artikel Achterhoeknieuws ‘Leerlingen Pronova filmen klein wild in de achtertuin’

Artikel De Gelderlander ‘Deze (wilde) dieren lopen ’s nachts door de tuin: Ciske en zijn klasgenoten filmden ze’

Het is leuk als je dit bericht deelt!