0570-244037 info@silvavir.com

Het project ‘Dood doet Leven’ is in 2008 op initiatief van ARK Natuurontwikkeling gelanceerd met als doel om samen met natuurorganisaties en terreineigenaren meer ruimte te creëren voor grote kadavers in de natuur. In veel natuurgebieden kiest men er tegenwoordig voor om kadavers te laten liggen in plaats van alles op te ruimen. Een goede zaak want een dood dier vervult een belangrijke rol in de overleving en het voorkomen van andere dieren en vormt de laatste schakel van de voedselketen.

Kleine en grote aaseters smullen namelijk van zo’n kadaver. Denk aan allerlei insecten zoals aaskevers, vliegen en ook grotere dieren zoals raaf, buizerd, zeearend, zwarte en rode wouw, diverse soorten gieren, vos en zelfs de wolf. De beenderen leveren mineralen op en worden bijvoorbeeld graag beknabbeld door muizen. De (larven van) vliegen en andere insecten zijn een voedselbron voor diverse vogels en bijvoorbeeld de das, het zwijn en de egel. Ook verschillende paddenstoelen helpen mee tijdens de afbraak van het kadaver.

Ik woon in een gebied waar veel wild voorkomt zoals zwijnen, edelherten, dassen, vossen, boommarters en zelfs de wolf. Ook raven komen bij ons voor. In ons weiland werd het afgelopen jaar een zwijn geschoten. De jager heeft het dier daar ‘ontweid’ oftewel; de ingewanden verwijderd. Het zwijn werd jammer genoeg meegenomen, maar de ingewanden bleven liggen. Niet handig, want in datzelfde weiland moest die dag een kudde schapen grazen. Met een kruiwagen hebben mijn partner en ik de nog warme ingewanden vervolgens naar de bosrand langs ons weiland gebracht. Ik kon het natuurlijk niet laten om daar een wildcamera op te richten.

Dood doet leven - Buizerd bij resten
Een buizerd heeft de ingewanden gespot en probeert een stuk los te trekken.

Dood doet leven - Zwijn snuffelt aan de resten
Ook een wild zwijn komt even kijken.

Een week lang heeft de camera ruim 5800 foto’s gemaakt van alles wat langs kwam. Een compilatie van deze beelden kan je hieronder bekijken:

Heb je ook de vele insecten zien rondkruipen? Een mooi voorbeeld van dood doet leven!

Meer weten?
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/dood-doet-leven

Het is leuk als je dit bericht deelt!