0570-244037 info@silvavir.com

Tijdens een van de schoonmaakrondes in het uilenwerk van de Vogelwerkgroep Bathmen kwamen we deze steenuilenkast tegen. Dat de kasten ook in trek zijn bij steenmarter blijkt wel want in de kast ligt een steenmarter te slapen. Het dier vlucht na openen van de kast en springt van zo’n vijf meter naar beneden. Wat een schitterende en behendige roofdieren zijn het toch. Ook zij verdienen een plekje in onze natuur maar we hebben ze liever niet in onze steenuilennestkasten.

Het komt veelvuldig voor dat steenmarters steenuilen prederen en we vinden in de kasten die nog niet marter-proof zijn af en toe ook martersporen zoals uitwerpselen of soms zelfs resten van gepredeerde uilen en uilskuikens. Dit is zonde van al ons beschermingswerk en ook niet nodig. Deze kasten vervangen we dan ook met prioriteit door steenmarterveilige nestkasten. Door een slim poortje te plaatsen in de opening is deze nog toegankelijk voor steenuil maar niet meer voor steenmarter. Geleidelijk vervangen we dan ook ons hele kastenbestand door marterveilige kasten.

Zelf een kast (om)bouwen? Zie bouwtekeningen van een marterveilige steenuilennestkast hieronder en uitgebreide instructies op de website van STONE. Ook zijn de marter-proof kasten te koop bij de Vogelbescherming.

 

Zie ook: Broedsuccesmonitoring steen- en kerkuil

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!