0570-244037 info@silvavir.com

In de omgeving van Bathmen ben ik vrijwilliger bij de uilenwerkgroep van de Vogelwerkgroep Bathmen. Samen met andere betrokken vrijwilligers onderhouden en monitoren we zo’n 80 nestkasten. De meeste zijn van steenuil en kerkuil en een handje vol voor torenvalk en bosuil. Het werk bestaat uit controles van nestkasten in het voorjaar voor monitoring van het broedsucces en schoonmaakrondes van de kasten in het najaar. Ook onderhouden en vervangen we bestaande kasten en plaatsen we soms nieuwe kasten. Daarnaast verzamelen we braakballen van kerkuilen voor het landelijke Netwerk Ecologische Monitoring Verspreidingsonderzoek muizen van de Zoogdiervereniging en Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook ringen we sinds dit jaar op kleine schaal uilen voor het Pullen onderzoek van het Vogelstrekstation en STONE/Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Het is ongelofelijk eervol werk, je ontmoet interessante figuren en je komt op de allermooiste plekjes in het buitengebied van Salland. In tegenstelling tot steenuilen laten kerkuilen zich in de broedfase makkelijk verstoren dus de kerkuilkastencontroles vinden doorgaans wat later plaats zodat we beter weten dat de jongen al zijn uitgekomen. Hierboven kan je mooi zien dat kerkuilskuikens een dag of twee na elkaar uit het ei komen en daardoor flink in grootte kunnen verschillen.

Vanaf het voorjaar 2017 ben ik bezig een traject te volgen als aspirant ringer. Het ringer van (jonge) vogels doen we om informatie te verzamelen over hun lotgevallen in het eerste levensjaar. Denk aan sterfte, trekroutes en dispersie. Het ringen vergt oefening en ik heb al aardig wat oude ringen versleten door ze herhaaldelijk dicht te knijpen met het juiste gereedschap. Hierboven mijn allereerste zelfstandig geringde (kerk)uilskuiken. Dit alles uiteraard onder toeziend oog van een ervaren ringer die ik bereid heb gevonden om als mentor te fungeren.

Zie ook: Het nut van steenmarter-proof steenuilenkast

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!