0570-244037 info@silvavir.com

Tijdens dassenwerk loop je soms tegen probleempjes aan. Zo ligt deze dassenburcht in een houtwal grenzend aan een akker waar mais op staat. Er zijn in deze burcht net als afgelopen jaar ten minste twee jongen geboren en de burcht is flink uitgebreid. De uitbreiding heeft ook plaats gevonden richting het maisveld want er bevinden zich meerdere pijpen in het mais. Dat is een onwenselijke situatie. Mogelijk zakken landbouwmachines tijdens de oogst weg en daar maakt de das zich bij boeren niet geliefd mee.

We zetten ons al jaren in op een open manier om het draagvlak voor dassen te vergroten en om boeren en dassen met elkaar te leren leven. Meedenken met boeren hoort daar natuurlijk bij. We kiezen er in dit soort gevallen daarom voor om in overleg met de boer en Das en Boom de pijp gefaseerd dicht te gooien. We hebben deze truc al meerdere malen uitgehaald en het werkt. Het is in strijd met de wet Natuurbescherming maar in dit soort gevallen moeten we pragmatisch handelen. Veiliger en beter zo. Voor de dassen en voor de boeren. Dit vrijwilligerswerk voer ik overigens uit op persoonlijke titel. Lees er hier meer over.

11 september 2017
De dassenpijp ligt tussen de mais op zo’n 6 meter van de houtwal waar zich de hoofdburcht bevindt. Maisrij nummer 6 vanaf de buitenrand van de maisakker. Aan de hoeveelheid uitgeworpen zand mag aangenomen worden dat de pijp ondergronds in verbinding staat met de rest van de burcht. Met een schop is de pijp voor driekwart dichtgemaakt.

15 september 2017
De pijp is vanaf de buitenkant deels weer open gegraven door dassen. Hij loopt niet verder dan een halve meter door. Opnieuw is de pijp dichtgegooid met een schop en flink aangestampt

18 september
De pijp is niet opnieuw open gegraven. Mooi op tijd voor de oogst van de mais.

25 september 2017
De dassenpijp na de maisoogst

Het is leuk als je dit bericht deelt!