0570-244037 info@silvavir.com

Sinds 2014 voer ik als vrijwilliger samen met andere betrokken vrijwilligers de monitoring uit van een twintigtal dassenburchten ten zuiden van de A1 bij Deventer. Dat doen we samen met en in navolging van het werk van Jan Oosterman (Jan zet zich al vele jaren in voor dassen). Het doel is om de populatieontwikkeling van dassen te volgen. Dat doen we door burchten periodiek te bezoeken om te kijjken of deze nog bewoond worden (verse sporen te zoeken) en door het ophangen van wildcamera’s of het posten bij schemer om te bezien of er het betreffende kalenderjaar jongen zijn geboren. Ook houden we verkeersslachtoffers bij en bieden we een helpende hand bij schade of conflicten. Het werk voeren we uit op persoonlijke titel zodat we objectief kunnen zijn. We onderhouden contacten met boeren, terreinbeheerders, wildbeheerseenheden, Zoogdiervereniging en Das & Boom.

Het gaat goed met dassen in onze regio en de verspreiding van de soort breidt zich langzaam uit. Er is ruimte voor meer dassen en langzaam herkoloniseren zij hun oude verspreidingsgebied en leefgebieden weer. Dankzij ontsnipperingsmaatregelen rondom infrastructuur kan de das dit sneller doen. Enerzijds zijn de gebieden sneller te bereiken en anderzijds voorkomt het verkeersslachtoffers. Ons werk levert veel gegevens op welke we delen met betrokken partijen. Niet alleen gegevens van aanwezigheid van dassen maar ook van gedrag en van vele bijvangsten van andere soorten. Hieronder een impressie.

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!