0570-244037 info@silvavir.com

In de week van 2 – 6 oktober hebben twee collega’s bij Silvavir Ecologisch Advies de kans gekregen om mee te doen aan de workshop voor het aanleggen van een Beaver Deceiver™. De workshop is georganiseerd door de Zoogdiervereniging en werd gegeven door Skip Lisle, de uitvinder van de officiële Beaver Deceiver. Silvavir heeft de coördinatie van de workshop voor haar rekening genomen.

De workshop was vooral bedoeld om medewerkers van waterschappen handvaten te geven hoe om te gaan met hoogwaterproblematiek die ontstaat door beverdammen in watergangen en duikers en werd mede mogelijk gemaakt door STOWA, het kenniscentrum voor waterschappen.

De naam Beaver Deceiver™ is bedacht door Skip Lisle en is verbonden aan een specifiek type installatie om de doorstroom van een beverdam te garanderen (Flow device). Niet ieder Flow device mag de term Beaver Deveiver dragen.
Adviseurs van Silvavir zijn door Skip opgeleid om een Beaver Deceiver te bouwen en hebben daarmee de kennis om te adviseren over de toepassing van een duurzame, werkende oplossing om doorstroom in een beverdam veilig te stellen.
In samenspraak met de Zoogdiervereniging is besloten om de term (bever) #damdoorstromer en #duikerdruppelaar te gaan gebruiken voor de installaties de we in Nederland aanleggen.

De bever heeft zich de laatste jaren met succes weten te verspreiden over Nederland. Dat is een positieve ontwikkeling omdat bevers echte ecologische ingenieurs zijn, ze zetten het landschap naar hun hand. Beverdammen zorgen dat waterniveaus vóór de dam oplopen en er een poelenlandschap ontstaat. Dit dempt de effecten van droge- en natte jaargetijden en helpt bij het vasthouden van water in de bodem. Door de vestiging van een bever in een gebied kan de plaatselijke natuur zich ontwikkelen waarbij een geschikt habitat ontstaat voor veel andere (bedreigde) soorten.

Aan de andere kant zijn er veel plaatsen in Nederland waar wij als mens graag controle willen houden over de doorstroom van het water. Denk bijvoorbeeld aan waterlopen langs agrarische percelen waar pootgoed niet te nat mag staan. Maar ook gebieden die nu zijn aangewezen als bufferzone voor hoog water, wanneer die op voorhand al onderlopen, zal er minder ruimte zijn voor wateropslag bij calamiteiten.

Het is daarom vaak belangrijk dat er doorstroom blijft in een watergang zodat waterniveaus boven de dam niet te hoog oplopen. Dit kan worden bewerkstelligd met een “Flow device” dat bestaat uit een buis die door de dam wordt aangelegd. Bevers herkennen een lek in hun dam echter erg snel en zullen proberen om dat te dichten.

Hier komen we tot een “eeuwigdurende” cyclus waarin waterbeheerders overdag de dam open maken en de bever ’s nachts lekker zijn dam weer gaat repareren.

Damdoorstromer in aanleg.

Door een Beaver Deceiver aan te leggen wordt de doorstroom door de dam gegarandeerd terwijl de bever het lek in zijn dam niet kan herleiden. Het resultaat is een continue doorstroom in de waterloop terwijl de bever zijn dam behoudt en dus ook niet snel geneigd is om op een andere plaats een dam te bouwen. Het ontwerp is gericht op het duurzaam verminderen van de problemen van hoogwater bij beverdammen met zo min mogelijk onderhoud.

Disclaimer;
Deze oplossing zorgt voor doorstroom maar er zal altijd een stuwend effect van de beverdam uit moeten blijven gaan anders gaat de bever op zoek naar een andere locatie om een dam te bouwen. Indien er erg weinig marge is tussen het normale waterniveau en het maximaal toelaatbare waterniveau zal een flow device, hoe goed het ook werkt, géén oplossing kunnen bieden.

De organisatie van de workshop vlnr. Roy Mol (Silvavir) Anne Bus (Zoogdiervereniging), Marloes Leeflang (Zoogdiervereniging) en Skip Lisle (Beaver Deceivers).

Het is leuk als je dit bericht deelt!