0570-244037 info@silvavir.com

De afgelopen periode heb ik de meeste gegevens verwerkt van mijn onderzoeken naar wezel / hermelijn / bunzing met Mostela’s (Marterboxen) en nestkasten rond Deventer. Silvavir heeft in 9 maanden tijd met 16 Marterboxen op 32 onderzoeklocaties in totaal meer dan 500.000 foto’s verzameld. Daarnaast zijn in diezelfde periode 16 nestkasten met sporenplanken ingezet op 32 onderzoekslocaties. In totaal zijn er dus 64 locaties onderzocht in 4 verschillende onderzoeksgebieden rondom Deventer tussen oktober 2016 en augustus 2017.

Er zijn heeeel erg veel gegevens van bosmuizen en rosse woelmuizen geregistreerd. Maar ook huiskat, bruine rat, eekhoorn, egel, bosspitsmuis, huisspitsmuis, winterkoning, roodborst, koolmees en gewone pad. De resultaten vielen in het najaar en winter tegen (tussen oktober en maart slechts op twee van de 16 sporenplanklocaties wezelprenten en een wezel in een van de 16 Mostela’s). Het lijkt er dus op dat de grote inspanningen die nodig zijn voor dit soort onderzoek niet opwegen tegen de beperkte resultaten in deze jaargetijden.

  

  

Verreweg de meeste resultaten heb ik behaald in voorjaar en zomer (tussen maart en juli op drie van de 16 sporenplanklocaties wezelprenten en op negen Mostela locaties bingo (zesmaal wezel en op drie andere verschillende locaties hermelijn, bunzing en steenmarter). Vooral mei, juni en juli bleken trefzekere maanden. Dit soort onderzoek staat nog in de kinderschoenen dus het zijn zeer waardevolle constateringen. Hieronder enkele foto’s van resultaten.

Uiteraard komt er nog een uitgebreide analyse, kaartmateriaal en schrijfwerk ten behoeve het eindresultaat van het project: een beheerwijzer voor kleine marters (Concrete tips en trucs rondom beheermaatregelen. Wat maakt een landschap geschikt voor bunzing/wezel/hermelijn?). Maar toch wil ik alvast kort mijn bevindingen en ervaringen met jullie delen. Wordt vervolgd; Naar verwachting in december komen we hier uitgebreid op terug.

Edit 11 januari 2018
Zie eindresultaten van het onderzoek in het vervolg blog: http://silvavir.com/?q=nl/node/45

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!