0570-244037 info@silvavir.com

Vleermuizen rond het huis; Ja graag!

Op diverse nieuwswebsites is de afgelopen periode gemeld dat vleermuizen de oorspronkelijke dragers zijn van het Coronavirus COVID-19. In aanloop naar de kraamperiode waarin wij weer volop vleermuisonderzoeken gaan uitvoeren krijgen wij regelmatig vragen van mensen over vleermuizen. Wij merken dat er over het algemeen een negatiever beeld ontstaat over vleermuizen. Ten onrechte!

Allereerst is het belangrijk om te weten dat vleermuizen in Nederland géén drager zijn van het op dit moment rondwarende Coronavirus.

Omdat bekend is dat vleermuizen drager kunnen zijn van ziekteverwekkers, wordt hier jaarlijks veelvuldig onderzoek naar gedaan. Er zijn in Nederland géén gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden door contact met vleermuizen. Er bestaat bij twee vleermuissoorten (laatvlieger Eptesicus serotinus en de meervleermuis Myotis dasycneme) wel een risico dat ze mogelijk drager zijn van het virus dat hondsdolheid (rabiës) kan veroorzaken. Rabiës is alleen op te lopen door direct contact, zoals een beet van een geïnfecteerde vleermuis. Het is daarom van belang om vleermuizen niet onbeschermd te hanteren.
Dieren die zich in dezelfde ruimte als jij bevinden vormen dus geen direct risico.

Het Coronavirus is afkomstig van een Aziatische vleermuissoort en via een tussengastheer op de mens overgedragen. De overdracht op de mens vindt vaak plaats op plekken waar veel mensen en dieren dicht op elkaar aanwezig zijn, zoals op veel niet-westerse markten wordt gezien. Op dergelijke markten wordt vlees verhandeld wat meestal niet is gereguleerd -en dus ook niet wordt gecontroleerd op ziekteverwekkers. Daarnaast worden er meestal geen hygiëne voorschriften aangehouden.

Er is dus in feite te zeggen dat niet de vleermuissoort, maar de mens de oorzaak is van de huidige uitbraak.

Voor meer informatie over vleermuizen in relatie tot het Coronavirus vind je op de website van de Zoogdiervereniging.

Waarom wilt je vleermuizen juist WEL rond je huis hebben?

Natuurlijk als eerste omdat vleermuizen hele interessante, leuke en nuttige diertjes zijn waar je géén overlast van hebt! Daarnaast dragen ze bij aan de biodiversiteit in je omgeving en een grote biodiversiteit zorgt ervoor dat de omgeving beter bestand is tegen plagen.

Muggen vormen een belangrijke voedselbron voor vleermuizen. Neem de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) één van de meest voorkomende vleermuizen in ons land en bewoner van een groot deel van onze huizen. Deze kleine vleermuis weegt tussen de 3,5 en 8,5 gram en eet iedere nacht zijn eigen gewicht aan insecten. Een doodgewone mug weegt tot zo’n 5mg, een simpele rekensom leert ons dat de Gewone dwergvleermuis tussen de 700 en 1700 muggen in één nacht kan verslinden… en ik vind één in mijn slaapkamer al vervelend…

Een andere vleermuissoort die regelmatig wordt aangetroffen op zolders en in schuren is de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Deze huisvriend met een hoog aaibaarheidsgehalte is gek op nachtvlinders en weet op die manier de overlast van Eikenprocessierupsen (Thaumetopoea processionea) te beperken. Een eikenprocessievlinder legt tussen de 30 en 300 eitjes, dus iedere vlinder die gegrepen wordt, scheelt weer een nestje rupsen.

Kortom, vleermuizen zijn dus heel nuttig!

Gewone grootoorvleermuis in een schuur

Het is leuk als je dit bericht deelt!