0570-244037 info@silvavir.com

Uniek zenderonderzoek naar egels in Nederland

 

Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op de rug rondlopen. Onderzoekers van Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgen hier namelijk een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel in Nederland.

De egelpopulatie in Nederland kent een dalende trend. Beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk voor het behoud van de egel. Eerder onderzoek leerde ons al dat de stad wel eens als toevluchtsoord voor egels kan dienen, maar ook daar liggen gevaren op de loer. Er is weinig bekend over hoe egels zich redden in steden en hoe wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Egelwerkgroep Nederland (Zoogdiervereniging) en Silvavir ecologisch advies starten daarom een zenderonderzoek naar egels in de gemeenten Steenwijk en Zoetermeer.

De egels uit het onderzoek worden uitgerust met een speciaal zendertje dat iedere vijf minuten de locatiegegevens van de egel opslaat. Zo kunnen de onderzoekers zien waar de egel allemaal is geweest en waar hij zich overdag schuilhoudt. Met de gegevens van de zenders doen de onderzoekers kennis op over de nachtelijke zwerftochten van de egel die belangrijk zijn voor het vinden van passende beschermingsmaatregelen. In tegenstelling tot onder andere Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden in Nederland nog nooit eerder egels uitgerust met zenders. Het onderzoek in Steenwijk en Zoetermeer is dus een primeur voor Nederland!

In Steenwijk gaan de egelonderzoekers in het holst van de nacht op zoek naar zes gezonde, volwassen egels in het wild. In Zoetermeer worden zes gezonde volwassen egels uit Egelopvang Zoetermeer gezenderd en losgelaten. Steenwijk en Zoetermeer zijn door een goede groene dooradering uitermate geschikt voor egelonderzoek. Beide gemeenten hebben een versterking van de biodiversiteit hoog in het vaandel staan, waarvan de egel een belangrijk onderdeel vormt.

Hebben de egels last van de zenders?

De zenders zullen de egels niet hinderen in hun dagelijkse gang van zaken. De egels worden periodiek terug gevangen voor een gezondheidscontrole. Mocht blijken dat de egel conditioneel achteruit gaat dan wordt de zender afgedaan. Na het onderzoek worden de zenders afgedaan en de dieren vrijgelaten. Het onderzoek vindt plaats van juni t/m augustus. Daarna hopen de onderzoekers de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Egelwerkgroep Nederland, Merel Klaarmond, 06-52523655. www.egelwerkgroep.com.

Zie ook:

Projectpagina zenderonderzoek Zoetermeer (coördinatie Silvavir ecologisch advies).

Het is leuk als je dit bericht deelt!