0570-244037 info@silvavir.com

De zandhagedis is een soort van de rode lijst met de status kwetsbare soort. Hij is sterk afhankelijk van specifieke leefgebieden zoals (duin-) en heidegebieden met reliëf, beschutting, kale plekken en grassige vegetatie. Als er in een gebied waar zandhagedissen voorkomen ruimtelijke plannen zijn dan moeten er voor deze soort maatregelen worden genomen. Als er geen andere maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen kan het wegvangen en verplaatsen van deze dieren de enige optie zijn.

De afgelopen weken hebben wij  reptielenschermen geplaatst op een bouwterrein. Wij gaan hier zandhagedissen afvangen en verplaatsen naar een nieuw ingericht gebied om te voorkomen dat tijdens de bouw zandhagedissen worden gedood. Dat moet op tijd gebeuren want in het vroege voorjaar als de temperaturen op beginnen te lopen worden de zandhagedissen al actief. De beste periode voor het afvangen is van maart tot en met mei voordat de ei-afzet plaatsvindt.

Er wordt rondom het gehele bouwterrein een scherm geplaatst zodat de zandhagedis niet meer het terrein op kan komen. De schermen die wij plaatsen staan verspreid over het gebied om zo de kans om zo veel mogelijk individuen te vangen zo groot mogelijk te maken. Hierbij is rekening gehouden met ‘hotspots’ die tijdens eerder onderzoek zijn vastgesteld.


Foto 1. Een deel van het reptielenscherm is geplaatst. Hierna volgt het ingraven van de vangemmers.

Aan weerszijden van de schermen plaatsen wij vangemmers met daarin substraat dat vergelijkbaar is met de in het veld aanwezige strooisellaag, aangevuld met potentieel drijvende objecten voor als er onverhoopt toch water in de emmer blijft staan. De emmers zijn voorzien van gaten in de bodem zodat neerslag de emmer uit loopt. De vangemmers worden eenmaal per dag gecontroleerd, en worden in het weekend dichtgezet.  Er wordt alleen gewerkt bij droog en zonnig weer, aangezien de dieren dan actief zijn. Bij regen worden de emmers dichtgezet met een deksel. De gevangen dieren zullen worden uitgezet in een voor hen nieuw ingericht gebied nabij het bouwterrein.

Foto 2. Het plaatsen van de vangemmers.

Tenslotte plaatsen we ter controle ook nog een groot aantal tapijttegels. Zandhagedissen kruipen daar graag onder omdat deze snel opwarmen in de zon. Als onder de tegels tijdens de controles zandhagedissen worden aangetroffen zullen deze ook verplaatst worden naar het nieuw ingerichte gebied.

Het is leuk als je dit bericht deelt!