0570-244037 info@silvavir.com

Geen nader onderzoek maar mitigatie.

De provincie Flevoland stelt dat kleine marterachtigen lastig te inventariseren soorten zijn, waardoor de kans groot is dat zij ook bij een uitgebreid onderzoek worden gemist. Daarom creëren ze in nieuw beleid als eerste een mogelijkheid om zonder nader onderzoek in te zetten op landschappelijke maatregelen. Wij hebben dit idee al vaker geventileerd maar er is in de Wet natuurbescherming eigenlijk geen ruimte voor het inzetten op maatregelen zonder onderzoek. Petje af voor het omdenken van de provincie Flevoland!

Wanneer aanwezigheid van kleine marterachtigen niet kan worden uitgesloten dan wel aanwezigheid waarschijnlijk is, bijvoorbeeld door data uit de NDFF of een omgevingscheck, kan de initiatiefnemer in Flevoland tussen twee benaderingswijzen kiezen:

  1. Mitigatie in plaats van nader onderzoek
  2. Nader onderzoek

Tijd en energie rechtstreeks naar landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen. Goeie zaak!

Lees hieronder de Toelichting beleid kleine marterachtigen:

https://www.flevoland.nl/getmedia/9174fe12-0b86-4e27-864e-e0f49e1fe7cc/7906-publicatie-marterachtigen_03.pdf

Het is leuk als je dit bericht deelt!