0570-244037 info@silvavir.com

Buiten het vele onderzoek met wildcamera’s doen wij nog veel meer verschillende dingen. Zo werken wij samen met woningbouwcorporaties voor een duurzame instandhouding van verschillende diersoorten in en rondom woningen. Als ecologisch adviesbureau geven wij woningbouwcorporaties advies over de omgang met beschermde diersoorten en hun verblijf. Om zo te voorkomen dat de aannemer deze diersoorten en/of verblijven tijdens de geplande werkzaamheden verstoord of beschadigd. Tijdens de werkzaamheden nemen wij een kijkje bij de aannemer en sturen bij waar dat nodig is.

Diverse onderwerpen zoals het plaatsen van dakkapellen, isoleren en het plaatsen van zonnepanelen komen aan bod. Bij dergelijke werkzaamheden ontstaat het risico dat de Omgevingswet wordt overtreden. Hierbij gaat het voornamelijk om verschillende gebouw bewonende soorten zoals vleermuizen, huismussen, huiszwaluwen en gierzwaluwen. Onze rol als ecologisch adviesbureau is sturend en adviserend.

We staan de corporaties bij in het omgaan met deze soorten. We maken plannen hoe we de dieren niet verstoren tijdens de verbouwing door middel van maatregelen en werkwijzen. En we tekenen nieuwe verblijfplaatsen in die door de aannemer in de huizen worden toegevoegd voor ná de verbouwing. De verblijfplaatsen van de dieren blijven behouden of worden op verschillende alternatieve plekken teruggebracht.

Op de onderstaande afbeelding is te zien dat naast de opgehangen kunstnesten voor huiszwaluw de huiszwaluwen zelf hard hebben bijgebouwd. Op de andere afbeelding is een smalle spleet in de muur te zien, dit is de ingang van ingebouwde vleermuiskasten waar ze gedurende een kraamperiode met hun jongen kunnen verblijven.  Tenslotte zijn aan de kopgevel gierzwaluwkasten te zien, welke (zie de witte sporen op de kast) ook goed in gebruik zijn.

Het is leuk als je dit bericht deelt!