0570-244037 info@silvavir.com

Ik ben Jelmer de Jong en sinds 13 april werkzaam voor Silvavir ecologisch advies en zal het team bijstaan als adviseur ecologie. In januari heb ik mijn studie Bos- en Natuurbeheer afgerond aan het Larenstein in Velp. Voor mijn afstuderen heb ik een onderzoek gedaan naar de kleine marters, hierbij was de uitdaging een methode te bedenken om deze drie soorten te vast te leggen in een onderzoeksgebied. Voordat ik naar het Larenstein ging heb ik vier jaar op de bosbouwschool gezeten in Apeldoorn op het Helicon. Hier werd mijn interesse gewekt voor natuur en het beheren hiervan. Bij Silvavir hoop ik veel ervaring op te doen en mezelf te ontwikkelen tot een volwaardig ecoloog. De eerste twee weken zijn me al goed bevallen, ik heb al diverse werkzaamheden uitgevoerd waaronder een veldmuizenonderzoek op Schiphol. Een bijzondere werkplek waar ook we ook onderzoek naar kleine marters gaan doen. Ik heb er zin in!

Het is leuk als je dit bericht deelt!