0570-244037 info@silvavir.com

Silvavir voert jaarlijks talloze onderzoeken uit naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Meestal gaat het dan om potentiële verblijfplaatsen van gebouw bewonende soorten waarbij de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (eptesicus serotinus) het meest algemeen zijn. Het gros van onze onderzoeken wordt dan ook uitgevoerd in gebieden waar deze soorten zich erg thuis voelen, urbaan gebied met veel schuilmogelijkheden in gebouwen.

Met andere woorden, we lopen voor het vleermuisonderzoek ’s nachts meestal door volkswijken en langs flatgebouwen. Op zich niets mis met een stedelijke omgeving, maar het is toch wel erg prettig om zo af en toe ergens anders je onderzoek te mogen uitvoeren.

Zo mochten wij dit jaar onderzoek doen naar de aanwezigheid van grootoor vleermuizen (Plecotus spp.) in een molen in de Achterhoek. De molen die zijn oorsprong vindt in 1819 spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding en het nader onderzoek binnen in de molen was dan ook geen straf!

Vleermuizen zoeken met warmtebeeldcamera
Met een warmtebeeld camera op zoek naar verstopte vleermuizen…

In de molen werden op diverse plaatsen (verse) sporen van vleermuizen aangetroffen in de vorm van uitwerpselen en afgeknaagde vlindervleugels. Maar gedurende het voorjaar zijn er geen waarnemingen van in- of uitvliegende vleermuizen gedaan.

Uitwerpselen gewone grootoor vleermuizen
Verse uitwerpselen en vlindervleugels verraden de aanwezigheid van vleermuizen

Bij het uitvoeren van vleermuis-onderzoeken moet rekening worden gehouden met het vleermuisprotocol, hierin staan duidelijke richtlijnen bij wat voor omstandigheden een onderzoek dient te worden uitgevoerd.

Vleermuizen houden namelijk niet van regen, kou en harde wind, wat wil je ook, als het grootste deel van je lichaam het meest weg heeft van een paraplu.

Op een avond in het najaar hadden wij de afspraak met een vrijwilliger van de molen om weer een kijkje te komen nemen. Het weer viel nog binnen de richtlijnen maar het was de eerste gure avond van het seizoen, niet ideaal dachten wij. De afspraak was echter al gemaakt en we besloten toch maar een kijkje te gaan nemen.

Blijkbaar hadden de bewoners van de molen besloten om met dit weer maar binnen te blijven want toen het licht aan ging voelde het alsof we in een filmscene zaten. Zeker tien vleermuizen fladderden verschrikt om ons heen.

Nadat de rust was wedergekeerd zaten er talloze oogjes van achter de gebinten op ons neer te kijken. We hadden volop de gelegenheid om de groepjes gewone grootoor vleermuis (Plecotus auritus) eens goed te bekijken. Soms heb je geluk met je onderzoekslocatie voelt je werk nog meer je hobby!


Gewone grootoor vleermuizen
Groepje gewone grootoor vleermuizen achter de gebinten van de molen.

Het is leuk als je dit bericht deelt!