0570-244037 info@silvavir.com

Wanneer er in Nederland gebouwd, verbouwd of gesloopt gaat worden, is men doorgaans verplicht om een natuurtoets uit te voeren. Die natuurtoets kan ertoe leiden dat nader onderzoek naar bepaalde plant- en diersoorten nodig is.

Wanneer er beschermde dieren aanwezig zijn, is het in sommige gevallen mogelijk om een project doorgang te laten vinden door mitigerende en/of compenserende maatregelen te treffen.

Die maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het plaatsen van kunstmatige verblijfplaatsen die ook wel faunavoorzieningen worden genoemd. Deze faunavoorzieningen geven dieren de mogelijkheid om gebruik te maken van een alternatieve verblijfplaats wanneer hun natuurlijke verblijfplaats wordt verstoord of verwijderd.

Bij faunavoorzieningen kun je denken aan soortspecifieke vogelkasten, zoals vogelhuisjes voor huismussen of gierzwaluwen. Maar ook aan vleermuiskasten en nestkasten voor marterachtigen.

Silvavir doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van faunavoorzieningen door dieren en ontwerpt zelf – vaak in samenwerking met specialisten – faunavoorzieningen.
Veel van deze faunavoorzieningen zijn niet ingewikkeld en een handige doe-het-zelver kan ze zelf maken.

Wij vinden het belangrijk dat diersoorten voldoende kans krijgen om alternatieve verblijfplaatsen te vinden en dat er gebruik wordt gemaakt van goede faunavoorzieningen.

Daarom bieden wij op onze publicatiepagina diverse handleidingen aan om zelf faunavoorzieningen te bouwen. Deze handleidingen zijn vrij te gebruiken, wel vinden wij het fijn wanneer wij als bron worden vernoemd.

Heb je hulp nodig bij het ophangen of het vinden van de juiste plek voor de voorzieningen?
Heb je meerdere voorzieningen nodig? Je kunt de faunavoorzieningen in bulk bij ons bestellen! Ze worden op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd in een lokale sociale houtwerkplaats en gemaakt van duurzaam materiaal.

Neem voor meer informatie contact met ons op via onze contactpagina.

Het is leuk als je dit bericht deelt!