0570-244037 info@silvavir.com

Wanneer projecten in de buitenruimte worden uitgevoerd heeft dit soms grote gevolgen op de aanblik van de omgeving. Denk hierbij aan een nieuw te bouwen windturbine die men van ver al ziet staan, of een bedrijfspand op de plaats waar nu nog een groene weide ligt.
Om belanghebbenden en projectmedewerkers een beeld te geven van de aanstaande plannen, is het aan te raden om een artist-impressie te maken van de toekomstige situatie.

Enige tijd geleden kregen wij van Siemens het verzoek om zulke visualisaties te maken van lichtmasten en hekwerken rond diverse sluizencomplexen in de Lek en Nederrijn.

De huidige installaties worden vervanging door nieuwe apparatuur en het was hierbij voor de opdrachtgever van belang om een goed beeld te krijgen van de toekomstige situatie.

De adviseurs van Silvavir hebben op basis van technische tekeningen, GIS en 3D software foto’s van de bestaande situatie aangepast naar een impressie van de situatie na uitvoer van het project.

Hieronder een aantal voorbeelden waarmee de visuele impact van het project duidelijk in beeld is gebracht.

Heb je een project waarvan je graag in beeld zou willen hebben hoe het eindresultaat er uit komt te zien, neem dan contact op via onze site of direct met Roy Mol (roy.mol@silvavir.com).

Oorspronkelijke situatie

oorspronkelijke situatie

 

Toekomstig beeld

toekomstig beeld

Oorspronkelijke situatie

oorspronkelijke situatie

Toekomstig beeld

toekomstig beeld

Oorspronkelijke situatie

oorspronkelijke situatie

Toekomstig beeld

toekomstig beeld
Het is leuk als je dit bericht deelt!