0570-244037 info@silvavir.com

Een tijdje geleden schreven we een artikel over het gebruik van GIS en 3D modellen om een foto realistische indruk te creëren van toekomstige landschappelijke plannen. Zie hieronder een voorbeeld van de verandering van het landschap bij toekomstige aanleg van windturbines. In combinatie met topografische kaarten van het plangebied zijn deze impressies heel nuttig om een goed beeld te krijgen van het project en om partijen te actief te betrekken tijdens informatie bijeenkomsten.

Maar niet iedereen uit het algemeen publiek is in staat om een kaart te koppelen aan de realiteit en het is vrijwel nooit haalbaar om een foto impressie te creëren vanaf elke straathoek in elk perspectief. Daarvoor is er een alternatief. Met behulp van 3D modelering en 3D printen kunnen toekomstige plannen tot leven worden gebracht aan de keukentafel. Door modellen te plaatsen op een topografische kaart krijgen actoren beter de kans de plannen en de veranderingen die dat te weeg brengen aan hun eigen leefomgeving te toetsen. Men krijgt een beter idee van schaal van de plannen.

 

Een kaart kan zeer nuttig zijn maar het is niet altijd handig om een A0 poster of groter te vervoeren. In dat geval kan GIS gebruikt worden om een 3D model te printen wat als puzzelstukjes in elkaar gezet kan worden. Zo kunnen gebouwen, terreineigenschappen en landschapsplannen mee reizen in een koffertje en gepresenteerd worden op het juiste moment.

Bij Silvavir Ecologisch Advies weten we maar al te goed dat stakeholder management en klant ervaring zeer belangrijk zijn om een plan succesvol te laten zijn. We bieden u hulp om uw plannen tot leven te laten komen.

Het is leuk als je dit bericht deelt!