06-54376380 info@silvavir.com

Vleermuizenonderzoek Apeldoorn

door | okt 15, 2017

Ook in 2017 hebben de adviseurs van Silvavir weer uitgebreid vleermuizeninventarisatiewerk uitgevoerd. Ondere andere in samenwerking met Ecotierra. Het gaat hierbij om onderzoeken naar verblijfplaatsen van vleermuizen (vaak in combinatie met gierzwaluw en huismus) wat volgens het meest recente vleermuisprotocol wordt uitgevoerd. Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). De onderzoekslocaties betreffen vaak complexen van woningen in opdracht van verschillende woningbouwcoorperaties. Tevens wordt er nader onderzoek gedaan naar allerlei andere locaties waar nader onderzoek is vereist op basis van bevindingen die voortkomen uit quickscans van natuurwaarden.

Een van de grotere vleermuisprojecten van Silvavir betrof complexen van woningen in de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn. hieronder een impressie van het veldwerk.

Contact

info@silvavir.com
o6 – 5437 6380

Menu

Home
Diensten
Projecten
Publicaties
Nieuws
Over ons
Contact

Direct naar

Vleermuiskast Silvavir VK01
Project Wildcamera
Welke wildcamera kopen?
Contactgegevens

Silvavir ecologisch advies

info@silvavir.com
06-54376380


KVK: 51842866
BTW: 8501.96.437B02
Bank: NL88 TRIO 0198 4660 80

Volg ons