0570-244037 info@silvavir.com

Vleermuizenonderzoek Apeldoorn

door | okt 15, 2017

Ook in 2017 hebben de adviseurs van Silvavir weer uitgebreid vleermuizeninventarisatiewerk uitgevoerd. Ondere andere in samenwerking met Ecotierra. Het gaat hierbij om onderzoeken naar verblijfplaatsen van vleermuizen (vaak in combinatie met gierzwaluw en huismus) wat volgens het meest recente vleermuisprotocol wordt uitgevoerd. Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). De onderzoekslocaties betreffen vaak complexen van woningen in opdracht van verschillende woningbouwcoorperaties. Tevens wordt er nader onderzoek gedaan naar allerlei andere locaties waar nader onderzoek is vereist op basis van bevindingen die voortkomen uit quickscans van natuurwaarden.

Een van de grotere vleermuisprojecten van Silvavir betrof complexen van woningen in de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn. hieronder een impressie van het veldwerk.