0570-244037 info@silvavir.com

Vleermuisonderzoek met Lievense CSO

aug 10, 2018

De adviseurs van Silvavir vinden het belangrijk om continu aan hun netwerk te bouwen. Silvavir gaat daarom graag samenwerkingsverbanden aan met bedrijven, stichtingen, gemeenten en ecologische adviesbureaus. Er zijn weinig opdrachten die we geheel zelfstandig uitvoeren. Zo is Silvavir een samenwerkingsverband aangegaan met ingenieursbureau LievenseCSO en bieden ze ondersteuning van elkaars werkzaamheden. Voor het kraamseizoen voor vleermuizen in 2018 verzorgde Silvavir in opdracht van LievenseCSO de vleermuisonderzoeken in de Bilt, ’s-Heerenberg en Weesp.

In Nederland verblijven vele vleermuizen in gebouwen en bomen. Alle vleermuissoorten zijn volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermd. Om deze reden dient er bij ruimtelijke ingrepen, zoals sloop, renovatie en het kappen van bomen, rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen. Deze activiteiten kunnen namelijk een nadelig effect hebben op de aanwezige vleermuissoorten. Bij het vleermuisonderzoek wordt er aan de hand van de meest recente vleermuisprotocol, onderzoek gedaan naar de foerageer-, migratie- en verblijffuncties van vleermuizen. De verkregen resultaten bepalen vervolgens welke maatregelen er dienen te worden genomen en of er ontheffingen moeten worden aangevraagd.

Bij de opdracht van LievenseCSO lag de nadruk van het vleermuisonderzoek op het inventariseren van zowel bomen als gebouwen. Om de vleermuizen te lokaliseren en te kunnen onderscheiden werd er gebruik gemaakt van een Pettersson D240X batdetector. De opnames werden vervolgens opgenomen met een extern opname apparaat. Er werden in totaal drie verschillende soorten waargenomen, namelijk de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en laatvlieger (Eptesicus serotinus). Naast de vleermuizen werden er ook andere dieren gespot, waaronder egels, kleine vosjes en een ransuil. Deze samenwerking met LievenseCSO bevalt erg goed en heeft goede voortdurende contacten opgeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Info@silvavir.com