0570-244037 info@silvavir.com

Project: NEM Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Marters

Silvavir verzorgt in opdracht van de Zoogdiervereniging de coördinatie voor het NEM Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Marters. Dit is een landelijk meerjarig project waarbij met wildcamera’s en hulp van vele vrijwilligers onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen van bunzing en boommarter. De nadruk ligt daarbij op gebieden die in het potentieel leefgebied vallen van de soorten maar waar nog geen actuele verspreidingsgegevens bekend zijn. Zie voor meer info hieronder en ook de website van de Zoogdiervereniging (onder  het kopje ‘info voor deelnemers’).


Een (steen)marter gefotografeerd door een wildcamera 

Eind februari 2019 is op drie verschillende locaties (Overveen, Tilburg en Zwolle) het nieuwe onderzoeksjaar 2019 afgetrapt. Voor nieuwe deelnemers was er een introductie, terwijl er met de deelnemers van seizoen 2018 is terug gekeken naar het afgelopen seizoen: hoe heeft iedereen het ervaren, wat ging er goed, wat ging er fout? Ook zijn er met alle deelnemers afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen en zijn de uurhokken die in 2019 onderzocht gaan worden door de verschillende deelnemers geclaimd.

Het veldonderzoek spitst zich toe op de oranje uurhokken (5 bij 5 kilometer) op de kaarten. Dit zijn de zogenaamde ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar tot op heden niet zijn aangetroffen. Binnen de oranje uurhokken worden de camera’s volgens een strikt protocol op de meest kansrijke plekken geplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de terreineigenaar.

 

Op onderstaande kaarten zijn de resultaten uit 2018 voor zowel bunzing als boommarter gepresenteerd (klik op de kaart om ze groter weer te geven). Op een achtergrond met bekende uurhokken voor de soort (groen) en zoekgebieden (oranje), is met een zwarte stip aangegeven dat de doelsoort daar in 2018 is aangetroffen. Zwarte stippen kleuren een hok wat voorheen oranje zoekgebied was automatisch groen. In de uurhokken waar het niet gelukt de doelsoort vast te leggen staat een paarse stip: donkerpaars wanneer de wildcamera’s in de voorkeursperiode zijn geplaatst, lichtpaars wanneer dat buiten die periode is gebeurd.

Boommarter 2018

In 2018 zijn er in totaal 54 uurhokken onderzocht op het voorkomen van boommarter. Dat leverde 19 positieve opnames voor de soort op.

Bunzing 2018

In 2018 zijn in totaal 54 uurhokken onderzocht op het voorkomen van bunzing. Dat leverde 10 positieve opnames voor de soort op.