06-54376380 info@silvavir.com

Netwerk Ecologische Monitoring Bunzing Boommarter

door | feb 21, 2018

Silvavir verzorgt in opdracht van de Zoogdiervereniging de coordinatie voor het Netwerk Ecologische Monitoring Bunzing Boommarter (NEM BuBo). NEM BuBo is een landelijk project waarbij met wildcamera’s en hulp van vele vrijwilligers onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen van bunzing en boommarter. De nadruk ligt daarbij op gebieden die in het potentieel leefgebied vallen van de soorten maar waar nog geen actuele verspreidingsgegevens bekend zijn.

In 2017 hebben 21 deelnemers projectcamera’s en eigen wildcamera’s geplaatst op vooraf bepaalde locaties. Het aantal projectcamera’s kan niet voldoen aan de vraag van vrijwilligers, waardoor het aantal deelnemers beperkt is gebleven. Binnen de drie specifieke periodes (bunzing: 15 maart tot en met 30 april en 15 juli tot en met 31 augustus; boommarter: 1 juni tot en met 15 juli) zijn de camera’s minimaal vier weken op de meest kansrijke locaties binnen de aangewezen regio’s (uurhokken) geplaatst. Dat leverde de onderstaande resultaten op.

Het veldonderzoek van Nem BuBo spitst zich toe op de oranje uurhokken (5 bij 5 kilometer) op de kaarten. Dit zijn de zogenaamde ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar tot op heden niet zijn aangetroffen. Binnen de oranje uurhokken worden de camera’s volgens een strikt protocol op de meest kansrijke plekken geplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de terreineigenaar.

 

Contact

info@silvavir.com
o6 – 5437 6380

Menu

Home
Diensten
Projecten
Publicaties
Nieuws
Over ons
Contact

Direct naar

Vleermuiskast Silvavir VK01
Project Wildcamera
Welke wildcamera kopen?
Contactgegevens

Silvavir ecologisch advies

info@silvavir.com
06-54376380


KVK: 51842866
BTW: 8501.96.437B02
Bank: NL88 TRIO 0198 4660 80

Volg ons