0570-244037 info@silvavir.com

Monitoring invasieve rivierkreeften

 

Invasieve exotische rivierkreeften zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis) vormen door hun gedrag een bedreiging voor de Nederlandse waternatuur. Op een groot aantal plaatsen in Nederland hebben de dieren zich reeds succesvol kunnen voortplanten (figuur 1). Door het eet- en graafgedrag tasten de kreeften niet alleen de waterkwaliteit aan, maar zij veroorzaken ook schade aan waterkeringen en oevers van watergangen (figuur 2).


Figuur 1: Middels goedgekeurde korven worden watergangen onderzocht op de aanwezigheid van rivierkreeften.

Doel monitoring
Naar aanleiding van bovengenoemde gevolgen van de rivierkreeften voert Silvavir  in verschillende gebieden in Nederland monitoring uit waarbij de populatie ontwikkeling over tijd wordt gemeten. Het doel is van de monitoring is om te onderzoeken welke soorten kreeften er voorkomen en in welke dichtheid en wat de effecten van bestrijdingsacties zijn.

 
Figuur 2. Een kenmerkend gevolg van een hoge populatie rivierkreeften. Oevers storten in door graverij.