0570-244037 info@silvavir.com

Geo-informatie

Met behulp van Geografische Informatie Systemen (GIS) wordt locatiespecifieke informatie beheerd, bevraagd en weergegeven. Of het nu gaat om inventarisaties, gebiedsanalyses of planologische uitdagingen, alle informatie die locatiegebonden is, is inzichtelijk te maken en te analyseren. Wij vertalen complexe ruimtelijke vraagstukken naar visueel aantrekkelijk kaartmateriaal. Ruimtelijke informatie wordt hiermee helder en toegankelijk voor een breed publiek.

Daarnaast maken wij gebruik van GIS voor het registreren van veldgegevens die worden verzameld tijdens de uitgevoerde onderzoeken. Zoek je een manier om ruimtelijke informatie te communiceren op een manier die aanspreekt? Neem dan contact op met ons voor GIS advies op maat.